Welcome! Login or register.
Pravidla

Jsme PVE guilda. Cílem je se bavit, zároveň však naplno využívat kontentu, který Blizzard servíruje. Nebráníme se však ani skupinovému chození do BG. Podporována je jakákoliv aktivita.
Guilda od svých členů vyžaduje, aby pracovali jako tým. Jde nám o přátelské prostředí v guildě.

Všeobecná pravidla

 • Každý člen je povinen dodržovat nejen pravidla serveru (pravidla WOW), ale i pravidla guildovní, tj. tyto.
 • Každý člen se snaží dělat guildě dobré jméno a nijak ho nepoškozovat.
 • Vaše hlavní postava (main) musí být v naší guildě. Jakýkoliv pokus o vstup do jiné gildy (například vyplnění Application Form) je nepřijatelný.
 • Sledování fóra, Guild Message of Day a kalendáře je povinné.
 • V zájmu zachování řádu v guildě a na raidech musí členové guildy respektovat rozhodnutí/pokyny vedení guildy.
 • Náměty ke změnám navrhujte a na jakékoliv problémy upozorněte NA FORU.
 • Není tolerován ninja looting, nekolektivní chování v raidu/grupě, nekázeň na raidu či /g chatu, přílišné nebo opakované vulgární výrazy či osobní urážky, atd.
 • Dlouhodobá nepřítomnost musí být oznámena na fóru (měsíc bez omluvenky = kick z guildy)

Invite do guildy

 • Na fórum se registrujte pod stejným nickem, jaký máte ve hře!!!
 • Podmínky pro přijetí do guildy
 • Zájemce o vstup do guildy vyplní dotazník, nebo zde napíše přihlášku.
 • Výjimku tvoří "Friends" a alti, kteří se přijímají automaticky.

Guild Chat

 • Guild chat je dostupný pro každého člena guildy. Slouží k domlouvání členů guildy na společných akcích, k žádostem členů o pomoc či radu od ostatních členů atd.
  konstruktivní kritika je vítána na fóru.

Mumble

 • Mumble server je preferovaným způsobem komunikace členů guildy.
 • Pro užívání mumble platí stejná pravidla jako pro užívání guild chatu.
 • Všichni členové guildy, kteří se chtějí účastnit raidů, jsou povinni používat mumble.
 • V průběhu raidu je na mumble přísně zakázáno pouštění hudby nebo jiných rušivých elementů.
 • Každý je povinen mít takové technické vybavení, aby dle potřeby mohl promluvit.

Banka

 • Banka žije z guildovního perku, prodeje itemů, které padnou v raidech (plánky, BOE předměty, essence..).
 • Guild banku spravuje "Bankéř", který Vám může v případě zájmu item vybrat. Cena itemů činí 50% AH ceny.

Ranky

 • Alt - Další charakter hráče v guildě.
 • Friends - Charakter známých a kamarádů, kteří jsou v guilde kvůli kolektivu. Případně low level charakter, který se urputně snaží doexpit. Má možnost raidovaní jakéhokoliv "alt" runu nebo jiného neoficiálního raidu. Do hlavního raidu se však podívá jen v případě nedostatku určité classy, nebo když jeho výsledky a zájem zaujmou někoho z vedení guildy. Pokud zájem a výsledky přetrvají, je zde možnost povýšení a plnohodnotného raidování.
 • PVP - Hráči, kteří jsou v guilde kvůli pvp, o pve progress se zajimají jen minimálně.
 • Initiate – Čerstvě přijatý člen prokazující své schopnosti na zkušebních raidech. Hráč, který by měl mít ambice stát se "Raiderem".
 • Raider – Hráč splňující základní podmínky pro raidovaní.
 • Top Raider –Jsou na něj kladeny vyšší nároky než na "Raidera", na druhou stranu může čerpat výhody svého ranku (vyšší guild opravy, více výběrů z gb).
 • Bankéř - Spravuje Guild banku, může být správcem EPGP systému. Člen vedení guildy.
 • Officer - Člen vedení guildy, který zastupuje guild mastera v jeho nepřítomnosti. Rozhoduje o chodu guildy, účastní se hlasování ve vedení guildy, provádí povýšení/degradování a realizuje tresty na základě rozhodnutí celého vedení.
 • Guild master - Zastupuje celou guildu, je zodpovědný za její chod.

Raidování
Všeobecně

 • Guild event do kalendáře může vypsat jakýkoliv člen.
 • Main raidy vypisují pověřené osoby taktéž do kalendáře.
 • Raidovací dny jsou stanoveny na St, Čt, Ne
 • Na raid se může přihlásit kdokoliv, místo však zaručené nemá.
 • Přednost na raid budou dostávat ti, kteří budou přítomni všechny tři raidovací dny, abychom se vyvarovali situacím, kdy se raid nesloží kvůli jedincům, kteří jdou na farmu, ale na progress už nechtějí. Při opakovaném vynechání progressu hrozí postih.
 • Hráč, který bude mít zájem o střídačku to písemně oznámí „Správci EP/GP“. Zároveň musí být kdykoliv k zastižení (mobil, mumble, wow).
 • Každý hráč by měl být maximálně připraven na zdolání instance (Gemy, enchanty, talenty, durabilita na 100%; flasky, jídlo apod).
 • Kdo chce jít Raid a je nahlášen, bude 15 minut před začátkem nachystán a připraven na invite. Nejsou akceptované hlášky typu: "Dojdu dung, donesu vlajku v BG, dodělám si daily".

Vedení Raidu

 • Raid Leader je osoba, která vede raid sama nebo za pomocí asistentů. Každý hráč v raidu je povinen řídit se jeho/jejich pokyny i za cenu smrti.
 • Závažné neuposlechnutí bude mít za následek postih (kick, demote).

Chování při raidu

 • Každý hráč se musí chovat tak, aby svým chování neznepříjemňoval raid ostatním.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat morálku raidu.
 • Wipe je součástí hry, takže si připravte goldy na opravy.
 • Tempo raidu určuje RL.
 • Pokud je RL AFK, raid přebírá asistent.
 • Každý zodpovídá za své buffy které musí pravidelně obnovovat. Pokud RL vyhlásí REBUFF, obnoví každý hráč buffy, které dává.
 • Hráč, který je AFK mimo dobu stanovenou na přestávku, může být z raidu vyhozen a nahrazen jiným.
 • Snažte se co nejvíce využívat hromadné přestávky. Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu jít AFK v průběhu raidu, požádejte o to RL.
 • Během boje mluví pouze RL, určení hráči případně ti, kteří potřebují sdělit něco důležitého v daném fightu (freeze, DC, nepripraveny CD).

Tresty

 • Tresty uděluje Vedeni

Last modified by Cucaczech at 08/08/2012 11:16.
Originally created at 26/02/2010 14:10.
Powered by Guildomatic